NIEUW! Leverancierspagina. Klik hier voor meer informatie

Releasenotes

De meeste updates zijn gedaan in het onderdeel Planning. Daarnaast zijn er een aantal kleine zaken aangepast.

Filters in de planning worden opgeslagen

Als je een andere weergave hebt gekozen in de planning of je hebt gefilterd op taken die nog te doen zijn, dan wordt dit bewaard als je uit- en opnieuw inlogt. Op deze manier houd je altijd je eigen weergave vast. Wel zo handig!

Planning > Teamvolgorde

De teamvolgorde is aan te passen. Als je in het onderdeel Planning in de linker kolom op de drie puntjes naast Team klikt, kun je aangeven wie er zichtbaar moeten zijn in jouw weergave, door het aanklikken van je teamlid.

Vervolgens kun je ook de volgorde aanpassen die in de uiteindelijke planningsweergave wordt gehanteerd. Dat kan door te verslepen via de knop links van de naam.

Verschuiven in de 2 weken-weergave

Als je de weergave ‘2 weken’ hanteert en je verschuift via de pijltjes naar een vorige of volgende periode, dan verschuift de planning telkens één week in plaats van twee.

Meer mogelijkheden in een tabel in de briefing

In de briefing kan een tabel opgenomen worden. De tabel is aanpasbaar gemaakt, met mogelijkheden als (o.a.) regel of kolom invoegen, cellen samenvoegen, opmaken als een titelrij of -kolom.

En verder:

 • In een project kunnen via de knop achter Projectnummer – Projectnaam de betreffende gegevens gekopieerd worden
 • Via de ‘Meer tekst’-optie in de linker kolom wordt nu ook het projectnummer getoond in de taak in het planningsoverzicht

Opgelost:

 • De linkjes in de ‘Mijn’-header bovenin het scherm verwijzen naar de juiste pagina’s
 • De export van projecten naar excel bevatte een aantal kleine foutjes. Dat is opgelost
 • De zoeklijst met producten is weer zichtbaar in Instellingen > Offertes > Templates > Calculatie
 • Project > Selecteren projectmanager > Wordt wel opgeslagen maar niet direct zichtbaar
 • De export van facturen naar Exact Online gaf soms een foutmelding. Dat is opgelost
 • Als je bij aanmaken van project geen contactpersoon selecteert, kan die later alsnog worden toegevoegd
 • Factuurregels kunnen weer gekopieerd worden
 • De dag-weergave in de planning toont ‘Vandaag’ als eerste dag
 • In een lopend project kan de relatie worden aangepast (via ‘Verplaatsen’ onder de Acties aan de rechterzijde van het scherm)
 • De urenteller in de planningweergave laat het juiste aantal uren per medewerker zien
 • Bij een relatie kunnen nu meer historische projecten worden opgehaald.

Deel dit bericht: